Vivim en una societat racista?:. Membres d’UCFR explicarian què és UCFR i què ha fet fins al moment (a Cat i concretament al Vallès O.).
Seguidament es realitzaria ponència introductoria sobre què és el racisme per parts de diferents membres i s’obriria debat.