D’aquesta manera el que es pretén és exposar el que reivindiquen, el que demanen, es tracta de dignificar les persones migrants, i sobretot la seva lluita, que es veuen abocades en un discurs d’odi propiciat pels estereotips i els prejudicis.
Existeix una imatge socialment acceptada d’immigrant però, és real o imaginada?

Què és l’acollida, la integració i la inclusió? Quin és el paper de la ciutadania no immigrant en tot aquest procés? És responsabilitat única de les persones nouvingudes?