El mapa escolar a les Franqueses

Taula rodona amb representants dels grups polítics municipals

Al novembre vam iniciar les taules de debat i presentació de propostes dels grups polítics municipals. Aquell cop vam parlat del carril bici, aquest cop parlarem del mapa escolar

 Aquest darrers mesos hem fet dues taules rodones sobre la jornada escolar, en el primer PARTITS PEL MIG, Sal-CUP ens van parlar de la seva proposta per trencar amb la segregació escolar al municipi.
Per això, hem cregut necessari convidar novament a representants de tots els grups polítics municipals per parlar de segregació escolar, de la jornada escolar, del transport escolar, de beques menjador, etc.

 

Conduiran el debat la Vicky Sánchez i Marta Moliné promotores dels debats sobre la jornada escolar