Raons arquitectòniques i històriques

L’arquitecte Manuel Subiño i Ripoll (1904-1984), que va redactar el projecte de reforma de l’edifici per convertir-lo en mercat municipal, era membre del GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània), un moviment que pretenia modernitzar l’arquitectura d’acord amb els corrents avantguardistes europeus, especialment l’arquitectura racionalista, i que va tenir una gran vinculació amb la Generalitat de Catalunya, per a la qual van elaborar nombrosos projectes, molts dels quals no es van poder realitzar a causa de l’esclat de la Guerra Civil.

El Pla Especial de patrimoni històric arquitectònic de les Franqueses, aprovat l’any 1987, inclou l’edifici, amb la denominació Agroquímica, datat el 1886, segons constava a la tanca de ferro avui desapareguda. El catàleg el descriu així: “Edifici aïllat de planta rectangular, amb planta baixa i golfa, coberta de teula a dues vessants amb porxo d’entrada a la façana principal. La tanca està alineada a la carretera.” També indica que està rodejat de jardí, que està en bon estat de conservació i que s’utilitza com a magatzem. 

Actualment la nau i el porxo d’entrada queden ocults a la vista des del carrer per l’edifici del número 125 de la carretera de Ribes, construït l’any 2001.

Els arquitectes Vicenç Oliveras i Lluís Cuspinera, redactors del catàleg de 1985, avalen l’interès de l’edifici i el seu valor com a patrimoni local. Els historiadors Joan Garriga i Eduard Navarro, bons coneixedors de la història local en el període de la Guerra Civil, avalen el seu valor com a patrimoni històric.

Dona’ns suport amb la teva signatura a través d’aquest enllaç.

Més informació a través de les nostres Xarxes Socials.