Per què està en perill Can Giralt?

El desembre de 2018 el ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment un pla urbanístic que preveu enderrocar les edificacions industrials que resten al carrer de Sant Antoni i obrir-lo fins a la carretera de Cànoves, per destinar-lo al trànsit de cotxes

El traçat d’aquest carrer parteix pel mig la nau de can Giralt, és a dir, que si el pla tirés endavant, s’enderrocaria la nau i es perdria un altre element del patrimoni històric i industrial de Corró d’Avall. 

Dona’ns suport amb la teva signatura a través d’aquest enllaç.

Més informació a través de les nostres Xarxes Socials.